Technologie

3. Materiály pro konstrukci dřevostavby

3.1. Řezivo

Pro nosnou část konstrukce dřevostaveb lze použít několik druhů řeziva.

Základní materiál je konstrukční řezivo, které se ve velké míře používá na krovy. Jedná se o řezivo z rostlého dřeva a to z kulatiny pořezem paralelním s kmenem. Toto řezivo musí splňovat základní vlastnosti, které jsou třeba na umístění prvku do konstrukce a to hlavně pevnostní a vlhkostní charakteristiky. Výhoda je nižší pořizovací cena, avšak nevýhoda např. vyšší vlhkost, nižší požární bezpečnost, náchylnost k biotickým škůdcům.

Jako kvalitnější řezivo se používá speciálně vysušené a opracované, což vede k lepší odolnosti. Zde se musí dbát na správnou míru vysušení, z důvodu rovinnosti prvků.

Další druh řeziva je řezivo KVH (Konstruktionsvollholz), které je tvořeno výběrovým technicky vysušeným řezivem a kde jsou profily nastavované speciálním spojem – zubovitým, pro kvalitní spojení, kdy lze dosáhnou délky až 16 metrů. Toto řezivo je ohoblované se sraženými hranami.

Dále se můžeme setkat s prvky, které jsou tvořeny složením z několika materiálů. Zástupce tohoto prvku jsou „I“ nosníky. Tyto nosníky se skládají z horního a dolního dřevěného pásu, mezi pásy je vložena spojka, nejčastěji z OSB desky.

3.2. Lepené nosníky

Jedná se o nosníky z technicky vysušených fošen anebo hranolů, které jsou plošně spojeny ze dvou anebo tří vrstev těchto prvků. Pro vytvoření potřebné délky jsou přířezy nastaveny zubovitým spojem. Lepení probíhalo tak, aby pravá strana průřezu byla vždy na vnější straně, přířezy jsou vždy ohoblované.

3.3. Lepené lamelové dřevo

Jednotlivé lamely, které jsou vyrobené z pevnostně tříděných prken, se lepí na lamelové dřevo. Délkové nastavení se provádí pomocí zubového spoje. Tento nosný prvek se vyznačuje libovolným požadovaným tvarem a rozměrem, oproti rostlému dřevu se vyznačuje vyšší pevností a tuhostí, díky rovnoměrnému rozdělení suků. Vlhkost lamel před lepením je okolo 12 % díky vysušení.

3.4. Desky

Deskový materiál používaný jako konstrukční je možno vybrat mezi velkým množstvím nejen výrobců, ale i samotných produktů. Některé z níže uvedených desek lze použít nejen konstrukčně, ale i na jinou funkci, například tepelněizolační.

  • OSB desky – jedny z celosvětově nejrozšířenějších desek na bázi dřeva, vyráběny z orientovaných plochých třísek ukládaných ve třech vrstvách s různě orientovanými vlákny, avšak krajní vrstvy mají vždy třísky orientované v podélném směru.
  • Třískové desky – vyráběny s dřevěných třísek, menších než u OSB desek, přísada je lepidlo a za působení teploty a tlaku vznikají (lisují) desky. Třísky se získávají ze surového dřeva, tyto třísky jsou zbavené kůry. Desky podle způsobu výroby jsou buď plošně lisované anebo výtlačně lisované, dále se liší podle vlastnosti, které nám ovlivní způsob použití, např. desky vodovzdorné, desky do suchého prostředí, desky se zvýšenou požární odolností.
  • Vláknité desky – vyráběny z dřevní hmoty, rozvlákněné na jemná vlákna. Dřevní hmota se získává z odpadu z pilařské výroby. Tyto vlákna se vrství do nekonečného koberce, při působení tepla a tlaku se lisují do konečného výrobku. Podle použitého tlaku a teploty a také přidaných látek (druh a množství) se vyrábějí desky rozdílných vlastností.
  • Překližované desky – vyráběny sklížením lichého počtu krájených nebo loupaných dýh křížem přes sebe. Podle vrstev rozlišujeme překližky třívrstvé až sedmivrstvé, což ovlivňuje i finální tloušťku desky, dále rozlišujeme překližky podélné a příčné a to podle směru vláken vrchní vrstvy dýh.

Jak už bylo řečeno, pro zvýšení požární ochrany konstrukce se používá obalový materiál – desky a to především desky sádrokartonové a sádrovláknité. Základní materiál pro tyto desky je sádrovec. Sádrokartonové desky s kartonovou povrchovou úpravou nelze použít jako konstrukční prvek, jako výztužné opláštění stěn.